Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Grundlarm egnahemshus

Publicerad: 24-08-2013

Grundlarm röklukt i bostad

Brand i bastu. Alla ute ur fastigheten vid framkomst, vaknat av brandvarnare. Rökdykare kunde snabbt konstatera att orsak till branden var att bastuspisen lossnat från väggen och lutade mot bastulaven. Släckt av, rökventilerat. Överlämnat åt fastighetsägaren 07:25.