Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Grundlarm byggnadsbrand

Publicerad: 30-12-2023

Brand i pannrum i Tjudö

VSFBK & FFBK till plats och branden snabbt under kontroll.