Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Grundlarm djurlivräddning

Publicerad: 09-12-2012

Djurlivräddning vid Vandöfjärden.

Larm om att 8 st hästar gått genom isen vid Vandöfjärden i brustala.
7 av 8 hästar gick att rädda.