Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Litet larm markbrand

Publicerad: 14-09-2013

Markbrand på Äppelholme Bamböle

Markbrand på holme. Kårmedlemmar boende i närheten assisterat med egna båtar varför B10 inte användes. Branden var till stora delar släckt av fritidsfiskare vid framkomst. Klarerat motorspruta och eftersläckt.
Begärt polisassistans då fritidsfiskarna, en grupp om åtta personer var onyktra och inte lyssnade till vår uppmaning att fara iland.