Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

HISTORIK 1983-1993

60 ÅR

 

Klockan är tio slagen,
Guds goda och nådiga hand
bevara vår byggd för eld och brand,
klockan är tio slagen

 

Så kunde det låta förr när brandväktaren ropade ut sitt budskap för samhällets innevånare och de kunde lägga sig till nattens vila. Men ingenting är som förr, nu har tekniken övertagit brandväktarens roll i alla hänseenden. I dag, med automatalarmer för större fastigheter och industrier och brandvarnare för egnahem, fritidsbostäder och andra jämförbara lägenheter. Och en väl rustad brandkår som är övad för sin uppgift.
Året 1983 var ett lugnt år, kåren har börjat planera för anskaffande av ny släckningsbil och reservluftspaket införskaffades.
En resa företogs till Furuviks djurpark och ett besök hos Uppsala brandförsvar.

17 utryckningar hade kåren under versamhetsåret.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.
Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1984 införskaffades en liten släckningsbil av märket Dodge W 350 4x4 levererad från Kiitokori i Kausala. Bilen utrustades med ett elverk om 2,8 kW och en fast pump samt en vinch på 3,5 ton. En släpvagn införskaffades för motorsputan.

Kårens klenod A-Forden -28 renoverades av Kurt Karlsson i Godby och finansieringen stod Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag för.

Kåren iståndsatte ett ingärdat övningsområde söder om Godby Högstadieskola samt bildade ett fotbollslag. Den nya släckningsbilen deltog i Skydd -84 mässan i Stockholm som utställningsbil.

Man kan lugnt påstå att detta verksamhetsår är livligt med många aktiviteter som t.ex. luciatåg, höstmanöver, fotbollsmatcher samt uppvisning av kårens resurser i samband med kårens 50-års fest på Breidablick, där kommunens förtroendevalda samt många andra i branchen var inbjudna.

Kårmedlemmar premierades med förtjänsttecken och kåren tilldelades en fana som brandchef Jan Johansson har ritat.

19 utryckningar hade kåren under verksamhetsåret. Två kårmedlemmar har deltagit i Ålands Brandkårsförbunds utbildningsprogram.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1985 var ett dystert år då Ålands Skogsägarförbunds kontors- och hyresfastighet i Godby totalförstördes av brand, kåren fick kämpa i minus 26 graders kyla vilket också bidrog till att branden var svårsläckt.

Det var FFBKs tur att ordna höstmanöver i samråd med Geta FBK som försiggick i Godby med omnejd och temat var samverkan.

Kåren anskaffade 3 st personsökare och hydraulverktyg. FFBKs styrelse uppvaktade Jomala FBK, Hammarlands FBK och Eckerö FBK på deras 50-års jubileum.

Andra aktiviteter under året var bland annat uppvisningar av kårens färdigheter och utrustning.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

29 utryckningar hade kåren under året varav några var dramatiska händelser för manskapet och arbetsdryga.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1986 lämnade oss inte heller utan dramatik gällande livräddning.

Kåren har för avsikt att anskaffa en liten släckningsbil och arbetet med planering har påbörjats. Under året har A-Forden deltagit i en utställning på Ålands Museum och även hunnit med andra uppdrag.

Några större anskaffningar har ej gjorts under året, utan endast underhålls anskaffningar av befintlig utrustning. Juniorerna deltog i redskapstävling med en fjärdeplats som lön.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

18 utryckningar hade kåren under verksamhetsåret.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1987 var kanske kårens värsta år på länge gällande olyckornas art och omfattning. En ny liten släckningsbil beställdes av Bronto i Idensalmi och skall placeras på Breidablick. Transiten överlåts åt kommuntekniska i kommunen.

Övriga anskaffningar är ny motorsåg, elsåg och en handradio.

Kåren deltog i frågesport som Finströms Ungdomsförening ordnade samt till jul kunde kommuninnevånarna rekvirera jultomte hos kåren vilket var ett välkommet tillskott till verksamheten.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

Kårens rökdykare har genomgått en hälsokontroll och konditionstest.

31 utryckningar hade kåren under året varav några var dramatiska händelser för manskapet och arbetsdryga.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1988 är ett lugnt och behagligt år för kåren och kommunen gällande stora olyckor, däremot har kåren haft en händelserik verksamhet i övrigt, där vi kan nämna en ny liten släckningsbil av märket Mercedes 409 D med manskapshytt och grundsläckningsutrustning.

Tall Ships Race gav oss mycket glädje men också arbete och nettot av grisgrillningen var god, för en del av vinsten införskaffades träningsdräkter av god kvalitet med text på jacka och byxa.

Kåren har övat på Luftfartsverkets övningsfält i Jomala samt deltagit i Ålands Brandkårsförbunds höstmanöver i Långnäs. Traditionerna vidhölls även detta år med luciatåg och andra jippon. Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

14 utryckningar hade kåren under verksamhetsåret.
Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1989 var som föregående år mycket lugnt, förutom pådraget när ett transportflygplan nödlandade i Ivarsfjärden.

Kåren anskaffade ett begagnat chassi till tankbilen av märket Scania 142 H och ombyggnaden gjordes i kårens regi, det gamla chassit såldes för 5 000,-.

Sedvanliga utflykter och övningar utanför Åland genomfördes med ett gott deltagande. Tema "Vägen till Räddning" anordnades på F:ma Erik Mattssons parkering under en helg och var mycket uppskattat.

Kåren deltog flitigt i utbildnings- och övningstillfällen samt tävlingar i landskapet. Vid firandet av julfesten på Tjudö byagård utdelades kårens eget förtjänsttecken i brons till 10 kårmedlemmar och i silver till Lars Jansson.

Per-Jan Lindblom avtackades som kårchef.

Gällande återkommande traditioner kan nämnas att A-Forden strejkade i årets luciatåg.

16 utryckningar hade kåren under året.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Per-Jan Lindblom. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1990 kan även tillskrivas de små händelsernas år för kårens verksamhet.

Vår allt i allo Kurt Karlsson har gått ur tiden, kåren ordnade kortege med A-Forden och hedersvakt under jordfästningen till minne av Kurts insatser för kåren.

Under kommunlunken fungerade kårmedlemmarna som kontrollanter och visade släckningsutrustningen. Året har varit intensivt gällande utbildning för kårmedlemmarna och de har flitigt deltagit i allehanda evenemang gällande fortbildning och övning för skolor och temadagar. Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

Övriga traditioner vidhölls gällande luciatåg och tomtar, i år fungerade allt väl.

28 utryckningar hade kåren under året.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Fjalar Österlund. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1991 kan även tillskrivas ett lugnt år förutom alla automatalarm som förorsakade många utryckningar i onödan.

Anskaffningarna under året har tillskrivits skyddskläder och säkerhet för manskapet.

Under året har kåren monterat brandvarnare hos äldre i kommunen som Godby Rotary har sponsorerat, andra förtroendeuppdrag var att montera estrad till Ålands Självstyrelsedag, samt ordnings- och parkeringsvakt vid olika tillställningar i kommunen.

Övningar och fortbildning har fortsatt som tidigare, kanske något mera deltagande flera nya medlemmar har kommit till vår kår, skärskilt till junioravdelningen.

Veteranbilsrally anordnades på Åland, i vilken vi givetvis deltog med A-Forden.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

Övriga begivenheter enligt tidigare tradition.

23 utryckningar hade kåren under året.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Fjalar Österlund. Kommunens släckningschef Per-Jan Lindblom.

Året 1992 är ett händelserikt år, inga direkta stora olyckor har drabbat oss, men återigen så har vi haft alldeles för många falskalarm.

Höstmanövern var åter hos oss tillsammans med Geta FBK och manövern var uppdelad på fem stationer där de andra kårerna fick visa sina färdigheter i bland annat grundklarering.

Kommunens skolor har genom kårens försorg deltagit i förebyggande brandkunskap.

Juniorläger hölls på Pålsböle skola, ett 60-tal juniorer från åländska kårer deltog.

Utbildningen har som tidigare erhållit många deltagare i alla kurser som Ålands Brandkårsförbund ordnat.

Traditioner som resor för kårens medlemmar har denna gång styrts till kryssningsfartyget Cinderella, med tillhörande besök på Gröna Lund.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

Övriga begivenheter enligt tidigare tradition.

35 utryckningar hade kåren under året.

Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Fjalar Österlund. Kommunens släckningschef Fjalar Österlund.

Året 1993 är åter ett lugnt år, dock med många händelser men inga av större dignitet för eget vidkommande, däremot har kåren deltagit i ovanligt många händelser utanför kommunen.

Höstmanövern i år var i staden och för kårens del genomfördes den med tillfredställelse och gediget kunnande. Ålands Brandkårsförbunds utbildning för kårmedlemmar har besökts livligt och egen utbildning, internt, har fungerat väl likaså övningarna.

Premieringar för förtjänstfullt arbete har tilldelats kårmedlemmar på den traditionella julfesten.

Övriga begivenheter enligt tidigare tradition.

28 utryckningar hade kåren under året.
Styrelseordförande i FFBK Gustav Sirén. Kårchef Fjalar Österlund. Kommunens släckningschef Fjalar Österlund.

Godby, den ? ? 1994

Brandchef
Jan Johansson

Förbundets kalender

Dokument & anvisningar

Fler dokument här